เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา Office          บริษัท  ยู.ซี.เอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด   ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  1  สิงหาคม  2545  

        เพื่อประกอบธุรกิจในด้านการให้บริการกำจัด ปลวก  มด  แมลงสาบ  หนู ยุง ฯลฯ ให้กับอาคารสำนักงาน  โรงงานอุตสาหกรรม และโครงการบ้านจัดสรรในเขตชลบุรี และปริมณฑล 

        ซึ่งการดำเนินการเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ ที่ตั้งบริษัท สำนักงานใหญ่

55/24 หมู่ 5 ถนนเสม็ด–อ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์. 038-398555-6 โทรสาร.038-398555 ต่อ 18 

เว็บไซด์ : www.ucs.co.th E-mail : info@ucs.co.th


Visitors: 32,598