วิดีโอ

บริษัท  ยู.ซี.เอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด   ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  1  สิงหาคม  2545    เพื่อประกอบธุรกิจในด้านการให้บริการกำจัด ปลวก  มด  แมลงสาบ  หนู ยุง ฯลฯ ให้กับอาคารสำนักงาน  โรงงานอุตสาหกรรม และโครงการบ้านจัดสรรในเขตชลบุรี และปริมณฑล ซึ่งการดำเนินการเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ
 

 

Visitors: 49,799