อาเจนด้า 25 อีซี ผลิตภัณฑ์ป้องกัน กำจัดปลวก

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวก . อาเจนด้า 25 อีซี ผลิตภัณฑ์ป้องกัน กำจัดปลวกของมืออาชีพ

      ทาง บริษัท ยู.ซี.เอสเซอร์วิส(ประเทศไทย)จำกัด นำอาเจนด้า 25อีซี มาใช้เพื่อให้บริการสำหรับลูกค้าโดยได้รับการยอมรับในคุณภาพ ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการโดยมีคุณสมบัติพิเศษในการออกฤทธิ์กับปลวกด้วยกัน 2 ทาง  คือ ทางปากและทางผิว (Contact & Ingestion activity) และไม่มีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

คุณลักษณะพิเศษ

• กำจัดปลวกแบบตายต่อเนื่อง

• ป้องกันกำจัดปลวกได้เป็นระยะเวลานาน

• ฆ่าปลวก ไม่ไล่ปลวก

• ไม่ระคายเคืองตาและผิวหนัง

• กลิ่นอ่อนจาง ไม่ฉุน

• ไม่ระเหยเป็นไอ

• ไม่ละลายน้ำ (หลังจากเกาะเม็ดดินแล้ว)

• เกาะติดเม็ดดินได้ดีและคงทนต่อการชะล้าง

• ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม


คุณสมบัติเด่นเฉพาะ

• สารออกฤทธิ์ใหม่ ปกป้องบ้านและควบคุมกำจัดปลวกได้ทั้งรัง

• ให้ผลในการควบคุมได้ 100%

• สามารถออกฤทธิ์ป้องกันปลวกได้ยาวนาน

• ปลวกไม่รู้ถึงอันตรายที่รออยู่

• กำจัดปลวกได้ด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ในอัตราต่ำมาก

• สารออกฤทธิ์สามารถส่งต่อจากปลวกตัวที่ได้รับไปให้ปลวกตัวอื่นๆ ได้

• ประสิทธิภาพการกำจัดปลวกเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอัตราความเข้มข้นมากหรือน้อย

• ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Visitors: 49,802