เอ็กซ์เทอม นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่

   

เอ็กซ์เทอม นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่

ปลวก ตัวทำลายล้างอย่างเงียบเชียบ
ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่มักอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง ชอบที่มืดและอับชื้น โดยมีปลวกงานทำหน้าที่เก็บสะสมอาการ และป้อนอาหารให้นางพญาปลวก ราชาปลวก ปลวกทหาร และปลวกตัวอ่อนที่เกิดใหม่

 

อะไรคืออาหารของปลวก? 

อาหารของปลวก ใต้ดินจะเป็นไม้โดยเฉพาะ 
และวัสดุที่มีเซลลูโลสของไม้ ในลำไส้ของปลวก มี 
โปรโตซัวที่ผลิตเอนไซม์สำหรับการย่อยเซลลูโลส ปลวกสามารถกัดฉีกไม้ชิ้นเล็กๆ ด้วยฟันกรามละกษณะเหมือนเลื่อย ปลวกมักเข้าทำลายอาคารและไม้แปรรูป วงกบประตู, วงกบหน้าต่าง, กรอบบัวของพื้นอาคาร, ฝ้าเพดาน, พื้นไม้ปาร์เก้, วอลเปเปอร์, พลาสติก, วัสดุที่ทำจากกระดาษ และใยผ้าต่างๆ ผลของการทำลายและกัดกินของปลวกจะสูญเสียโครงสร้างอันสวยงามของไม้ พื้น พรม รูปภาพ หนังสือ เสื้อผ้า เครื่องเรือน และกระดาษที่มีค่า


จะรู้ได้อย่างไรว่าปลวกขึ้นบ้านแล้ว?

ปลวก  จะ ไม่ขึ้นมาเดินบนพื้นผิวอาคารเพื่อหาอาหาร ส่วนใหญ่คุณจะพบตัวปลวกก็ต่อเมื่อมันได้เข้ามาแล้ว อย่างไรก็ตามคุณสามารถดูได้จากพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีปลวก

 • มีแมลงเม่าในบ้านหรือรอบๆ บ้าน โดยเฉพาะใกล้แสงไฟหลังจากฝนตก
 • พบทางเดินปลวกจากพื้นดินเข้าสู่ตัวบ้าน หรือขี้ดินเป็นทางบนพื้นกำแพง
 • พบปีกแมลงเม่าที่สลัดออกอยู่ใกล้ประตูและกรอบหน้าต่าง
 • สีที่ทาบนผิวไม้โปร่งร่อน เมื่อเคาะมีเสียงกลวง
 • มีเสียงการเคลื่อนไหวอย่างวุ่นวายเมื่อเคาะบนพื้นผิวไม้
 •  

ทำไมควรใช้เหยื่อกำจัดปลวก? 

การใช้น้ำยากำจัดปลวกโดยวิธีอัดลงดิน ต้อง ใช้การขุดเจ้าให้เป็นรูภายในบริเวณบ้านและนอกบ้าน ทั้งยังต้องใช้ย้ำยาเคมีในปริมาณมาก เพื่ออัดลงไปใต้ดิน น้ำยาเคมีเหล่านี้มีฤทธิ์ตกค้าง และสามารถก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

ระบบเหยื่อกำจัดปลวก จะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดปลวก ระบบนี้ประกอบด้วยพลาสติกทรงกระบอกซึ่งใส่ใต้ผิวดินรอบๆ บ้าน ภายในพลาสติกทรงกระบอกนี้จะมีชิ้นไม้ กระดาษ กล่องกระดาษ หรือวัสดุที่ทำจากเซลลูโลส ซึ่งจะทำหน้าที่ "สังเกตการณ์" ตรวจดูปลวก เมื่อปลวกเข้ามากินอาหารเหล่านี้แล้ว ก็จะเติมเหยื่อกำจัดปลวกลงไป 
นอกจากสถานีใต้ดินที่วางสังเกตการณ์อยู่รอบบ้านแล้ว การวางเหยื่อสำหรับสถานีบนดินให้ตรงจุดที่พบปลวกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ กำจัดปลวกให้ดียิ่งขึ้น และเหยื่อกำจัดปลวกสำหรับปลวกสำหรับสถานีบนดินจะเริ่มทำงานหลังจากการติด ตั้ง 
เหยื่อจะมีผลต่อปลวกงานมาก เมื่อมันได้พบเหยื่อแล้วจะแจ้งให้พรรคพวกในรังรู้ว่ามีแหล่งอาหาร การแจ้งข้อความนี้จะผ่านทางฟีโรโมนของปลวกงานที่เดินเป็นทางมาจากรัง ดังนั้น ปลวกงานตัวอื่นก็จะเดินตามทางกลิ่นฟีโรโมนนี้มายังแหล่งอาหารใหม่ 

สารออกฤทธิ์ที่อยู่ในเหยื่อกำจัดปลวก 

สารออกฤทธิ์ที่ใช้ในเหยื่อกำจัดปลวกมี 2 ชนิด คือ : 

สารควบคุมการเจริญเติบโต (Insect Growth Regulator - IGRs) และตัวควบคุมการปล่อยสาร สารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนเฉพาะสำหรับแมลงในเหยื่อกำจัดปลวก สารนี้จะยับยั้งไม่ให้ปลวกลอกคราบ ซึ่งรู้จักกันในนามของสารยับยั้งการลอกคราบ (Chitin Synthesis Inhibitors - CSI) หลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบ ปลวกไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในที่สุดปลวกจะตายทั้งรัง

 

เอ็กซ์เทอม มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร? และ กำจัดปลวก ได้อย่างไร?

 • เอ็กซ์เทอม คือ นวัตกรรมของระบบเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ที่ให้ผลเร็ว โดยอาศัยพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวกที่แบ่งอาหารให้กันในกลุ่ม ตามกระบวนการที่เรียกว่า "Trophallaxis"
 • เอ็กซ์เทอม ถูกออกแบบมาเป็นเม็ดกลมที่บรรจุในตลับซึ่งง่ายต่อการติดตั้ง สำหรับสถานีบนดิน ขนาดกระทัดรัด ดูทันสมัย และป้องกันปลวกได้เป็นอย่างดี
 • เอ็กซ์เทอม บรรจุในตลับที่มีช่องว่างเล็กๆ กระจายทั่วตลับ เพื่อให้ปลวกสามารถเข้ากินได้อย่างสะดวก ตัวตลับยังถูกออกแบบมาให้เหยื่อสามารถดูซับความชื้นได้ ซึ่งจะเพิ่มความอร่อยให้กับตัวเหยื่อ
 • สารออกฤทธิ์ใน เอ็กซ์เทอม คือสารยับยั้งการลอกคราบซึ่งผสมอยู่ในรูปแบบเม็ด และบรรจุในตลับ ดังนั้น จึงมีแต่ปลวกเท่านั้นที่เข้ากินเหยื่อ จึงไม่กระทบต่อแมลง หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อม
 • เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก ใช้ง่าย สะอาด สะดวก ตั้งแต่ตัวสถานีจนถึงตัวเหยื่อ และการเติมเหยื่อสามารถทำได้อย่างนิ่มนวล โดยลดการรบกวนการกินเหยื่อของปลวกได้น้อยที่สุด

 

รู้ได้อย่างไรว่า...ปลวกถูกกำจัดแล้ว?

 • โดยทั่วไป เราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของปลวกภายในสถานี
 • พบซากปลวกที่ตายแล้วกระจายอยู่ภายในสถานี และมีราขึ้นรอบๆ สถานี
 • ปลวกที่ยังมีชีวิตอยู่จะไม่สามารถควบคุมทิศทางการเดินได้
 • ปริมาณปลวกงานลดลงในขณะที่ปริมาณปลวกทหารสูงขึ้น

 

ทำไมควรเลือก เอ็กซ์เทอม?

 • ได้ผลเร็ว
 • ติดตั้งง่าย ไม่ต้องสัมผัสถูกสารเคมี
 • ไม่ต้องขุดเจาะ / ฉีดพ่นสารเคมี
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • คุณสมบัติพิเศษของเซลลูโลสอัดเม็ดซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของปลวก

 

หา เอ็กซ์เทอม ได้ที่ไหน ? อย่างไร?

เอ็กซ์เทอม สามารถหาได้จากบริษัทผู้เชี่ยวชาญกำจัดแมลงที่ได้รับการอบรม และแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนในการจัดการแก้ปัญหาในการกำจัดปลวกด้วย เอ็กซ์เทอม โปรดติดต่อวันนี้เพื่อการสำรวจ ตรวจสอบปลวกฟรี อย่าปล่อยให้บ้านของคุณเป็นอาหารของปลวก ก่อนที่จะสายเกินไป!!

 

วิธีการติดตั้ง เอ็กซ์เทอม สถานีใต้ดินและสถานีบนดิน

เอ็กซ์เทอม ระบบเหยื่อบนดิน

 

 

 
1.ติดกาวสองหน้าไว้ใต้ฐานของสถานีเหยื่อ

2.ใช้สกรู ไขเพื่อให้เอ็กซ์เทอมยึดติดกับผนังในพื้นที่ที่ไม่สามารถติดกาวสองหน้าได้

   
3.ใช้เทปกาวปิดรอบ ๆ เพื่อป้องกันลมเข้า 4.การนำเซลลูโลสผสมกับน้ำกลั่น
   
5.ป้ายเซลลูโลสลงบริเวณที่มีปลวกอาศัยอยู่เพื่อเป็นการล่อปลวกให้เดินเข้าไปในสถานีเหยื่อ 6.ใช้เข็มฉีดยา (ไม่มีเข็ม) ดูดน้ำกลั่น 50 มิลลิลิตรแล้วฉีดลงในกล่องเหยื่อ
   
 
7.ทำการปิดกล่องโดยใช้สกรูขันแล้วใช้เทปกาวปิดบริเวณรอบ ๆ กล่องเพื่อป้องกันลมเข้าไปในกล่อง  


ขั้นตอนการตรวจสอบ เอ็กซ์เทอมระบบเหยื่อบนดิน
 

-  โดยทั่วไปสำหรับการตรวจสอบสถานีเหยื่อภายใน 4 สัปดาห์ กิจกรรมการกินอาหาร ของปลวกจะ 
    ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
-   สถานีปลวกทั้ง 2 ตลับ ควรจะมีการตรวจสอบภาย 8 สัปดาห์ปริมาณของปลวกจะหมดไป 
-   ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารปลวกที่ใส่ในตลับทั้ง 2 ตลับมีการกินของปลวกแน่นอน

ความสำเร็จในการติดตั้งเอ็กซ์เทอม ระบบเหยื่อบนดิน

 

เอ็กซ์เทอม ระบบเหยื่อใต้ดิน
1.ใช้เครื่องมือในการขุดเจาะระยะห่างจากหลุมหนึ่งประมาณ 3 เมตร

2.ทำการปิดฝาของสถานีให้อยู่เสมอกับพื้นผิวหน้าดิน

   
 
3.เมื่อเปิดฝาของสถานีให้ใส่เหยื่อมดเพื่อหยุดยั้งไมให้มดเข้ามารบกวน  
1. ใส่ตลับสังเกตการณ์
2. การเคลื่อนไหวของปลวกในตลับสังเกตการณ์ ( ควรตรวจสอบภายใน 6 สัปดาห์)
3. ใส่ตลับเหยื่อกำจัดปลวกเพิ่ม กรณีพบปัญหาปลวกเข้ามากัดกินมาก
4. เมื่อเหยื่อตลับแรกใกล้หมด
5. ใส่เหยื่อตลับที่ 2 (กรณีจำเป็น)


ความสำเร็จในการติดตั้งเอ็กซ์เทอม ระบบเหยื่อใต้ดิน

ผลงานการติดตั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 49,803